Udržitelnost

V naší firmě věříme, že náš dlouhodobý úspěch závisí na tom, zda budeme proaktivně řešit problémy udržitelnosti, kterým čelíme. Náš rámec udržitelnosti Fit for the Future se zaměřuje na relevantní otázky pro naši firmu a její akcionáře. Soustředí se na náš hlavní účel, pomáhat udržitelně vytápět domy, odráží významnou roli, kterou můžeme hrát při přechodu na bezuhlíkové vytápění.

Náš záměr umožňují dva strategické pilíře. Dosažení lepšího environmentálního výkonu znamená snížit náš dopad na životní prostředí a zároveň zapojit a vzdělávat náš hodnotový řetězec, aby s námi spolupracoval na efektivním přechodu na udržitelné systémy vytápění budoucnosti. Naši lidé jsou základem úspěchu našeho podnikání a tím, že poskytujeme výjimečnou pracovní sílu, se zaměřujeme na to, abychom našim lidem pomáhali pozitivně přispívat k plnění naší strategie a našich cílů udržitelnosti.

A konečně, veškeré naše úsilí je podpořeno silnou správou, výjimečnými bezpečnostními standardy a účinným dohledem nad řízením dodavatelského řetězce, což jsou strukturální základy pro dosažení našich cílů a lze je shrnout jako zodpovědné podnikání.

Více informací o tom, čeho jsme dosud dosáhli, a našich budoucích plánech naleznete na našich webových stránkách mateřské společnosti.